Bayard Demaria Boiteux (1916 - 2004)

NA ESCOLA, TAL COMO NO MUNDO, TODOS SOMOS PROFESSORES E TODOS SOMOS ALUNOS.
(Faculdade Economia Porto)

sexta-feira, outubro 02, 2009

XXII CONGRESO DE ENCIGA

¿Que é ENCIGA?

ENCIGA foi fundada o 16 de xaneiro de 1988, e básicamente é unha asociación de profesores e profesoras de Ciencias que tenta mellorar a calidade do ensino nas áreas matemático científico tecnolóxicas nos niveis educativos non universitarios.

Na súa estructura toma como modelo outras asociacións que xa existen no mundo, fundamentalmente a ASE (Association for Science Education) inglesa e a NTSA (National Teachers Scientific Association) americana.

Forma parte da Federación Internacional de Asociacións de Ensinanza da Ciencia, ICASE (International Council of Associations for Science Education).

ENCIGA agrupa a ensinantes de Galicia, aínda que nas súas actividades está aberto á colaboración de profesores e profesoras de ciencias doutras partes de España ou de fóra de España.

Nenhum comentário: